Toán lớp 5 trang 7 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - SGK bình minh

Tính nhẩm 35 405 x 100 .... Một phân xưởng trong tháng Sáu sản xuất được 172 800 chiếc bút bi

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 7 SGK Toán 5 Bình minh

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

- Khi nhân một số với 10, 100, 1000, ... ta viết thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Khi chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... cho 10, 100, 1 000, ... ta bớt đi 1, 2, 3, ... chữ số 0 ở tận cùng số đó.

Lời giải chi tiết:

35 405 x 100 = 3 540 500

23 021 x 10 = 230 210

6 235 x 1 000 = 6 235 000

85 000 : 1 000 = 85

756 000 : 100 = 7 560

500 270 : 10 = 50 027

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 7 SGK Toán 5 Bình minh

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

- Với phép cộng, phép trừ, phép nhân: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau và tính theo thứ tự từ phải sang trái.

- Với phép chia: Đặt tính và chia lần lượt từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 7 SGK Toán 5 Bình minh

Tính giá trị biểu thức:

Phương pháp giải:

Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 32 876 + 35 460 : 6 = 32 876 + 5 910

= 38 786

b) 20 536 – 1 028 x 16 = 20 536 – 16 448

= 4 088

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 7 SGK Toán 5 Bình minh

Một phân xưởng trong tháng Sáu sản xuất được 172 800 chiếc bút bi. Số bút bi trên được xếp vào các hộp, mỗi hộp 12 chiếc. Hỏi trung bình mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất được bao nhiêu hộp bút bi? Biết rằng phân xưởng làm việc tất cả các ngày trong tháng.

Phương pháp giải:

- Bước 1: Tìm số hộp bút bi xếp được = Số chiếc bút bi : số chiếc bút bi trong một hộp

- Bước 2: Tìm số hộp bút bi trung bình mỗi ngày phân xưởng sản xuất được = Số hộp bút bi : số ngày làm việc trong tháng Sáu

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

172 800 chiếc: 30 ngày

Mỗi hộp: 12 chiếc

Mỗi ngày: ? hộp

Bài giải

Số hộp bút bi sản xuất được trong tháng Sáu là:

172 800 : 12 = 14 400 (hộp)

Vì tháng Sáu có 30 ngày nên trung bình mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất được số hộp bút bi là:

14 400 : 30 = 480 (hộp)

Đáp số: 480 hộp bút bi

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close