Toán lớp 5 trang 8 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - SGK bình minh

Tìm số thích hợp thay cho dấu ? Hai chú thợ làm được 2 190 sản phẩm. Chú thợ thứ nhất làm được ít hơn chú thợ thứ hai là 364 sản phẩm.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 8 SGK Toán 5 Bình minh

Tìm số thích hợp thay cho dấu ?

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

b) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

c) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

d) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) ….. – 1 457 = 63 529

63 529 + 1 457 = 64 986

b) 24 x ….. = 19 344

19 344 : 24 = 806

c) 97 873 – ….. = 89 028

97 873 – 89 028 = 8 845

d) ….. : 43 = 88 064

88 064 x 43 = 3 786 752

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán 5 Bình minh

Tính bằng cách thuận tiện:

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân; tính chất nhân một số với một tổng

Lời giải chi tiết:

a) 2 185 + 15 462 + 1 215 = (2 185 + 1 215) + 15 462

= 3 400 + 15 462 = 18 862

b) 4 x 1 782 + 6 x 1 782 = 1 782 x (4 + 6)

= 1 782 x 10 = 17 820

c) 25 x 1 562 x 4 = (25 x 4) x 1 562

= 100 x 1 562 = 156 200

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 8 SGK Toán 5 Bình minh

<, >, =

Phương pháp giải:

Tính giá trị của từng vế, so sánh rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 8 SGK Toán 5 Bình minh

Hai chú thợ làm được 2 190 sản phẩm. Chú thợ thứ nhất làm được ít hơn chú thợ thứ hai là 364 sản phẩm. Hỏi mỗi chú thợ làm được bao nhiêu sản phẩm?

Phương pháp giải:

- Tìm số sản phẩm mỗi chú thợ làm được theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Áp dụng các công thức:

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Bài giải

Chú thợ thứ hai làm được số sản phẩm là:

(2 190 + 364) : 2 = 1 277 (sản phẩm)

Chú thợ thứ nhất làm được số sản phẩm là:

2 190 – 1 277 = 913 (sản phẩm)

Đáp số: Chú thợ thứ nhất: 913 sản phẩm

Chú thợ thứ hai: 1 277 sản phẩm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close