Toán lớp 5 trang 6 - Ôn tập về số tự nhiên - SGK bình minh

Cho số 28 360 058: a) Nêu các chữ số thuộc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 452 678; 425 678 Dưới đây là bảng số liệu thống kê dân số một số tỉnh, thành phố tính đến ngày 01 – 4 – 2019.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 6 SGK Toán 5 Bình minh

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc số (hoặc viết số) có tới ba chữ số theo từng lớp, lần lượt từ lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Toán 5 Bình minh

Cho số 28 360 058:

a) Nêu các chữ số thuộc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu.

b) Mỗi chứ số 8 trong số đã cho thuộc hàng nào và có giá trị là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

a)

- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

- Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.

- Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu hợp thành lớp triệu.

b) Xác định hàng của mỗi chữ số 8 trong số đã cho, từ đó tìm được giá trị của chữ số đó.

Lời giải chi tiết:

a)

- Các chữ số thuộc lớp đơn vị là 0, 5, 8

- Các chữ số thuộc lớp nghìn là 3, 6, 0

- Các chữ số thuộc lớp triệu là 2, 8

b) Mỗi chữ số 8 trong số 28 360 058 lần lượt từ trái sang phải thuộc hàng triệu, hàng đơn vị và có giá trị là 8 000 000 ; 8.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 6 SGK Toán 5 Bình minh

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

Phương pháp giải:

a) So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 92 768; 425 678; 425 786; 452 678.

b) Các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 11 011; 10 110; 10 101; 10 001.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 6 SGK Toán 5 Bình minh

Dưới đây là bảng số liệu thống kê dân số một số tỉnh, thành phố tính đến ngày 01 – 4 – 2019.

Dựa vào bảng, hãy cho biết: Số dân của tỉnh, thành phố nào nhiều nhất; số dân của tỉnh, thành phố nào ít nhất.

Phương pháp giải:

Đọc các số liệu trong bảng để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Số dân của thành phố Hồ Chí Minh là nhiều nhất; số dân của tỉnh Ninh Thuận là ít nhất.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close