Toán lớp 5 trang 9 - Ôn tập về ước lượng và làm tròn số - SGK bình minh

Mẹ và Hoa đi chợ mua 10 kg gạo tẻ và 5 kg bột mì. Cô bán hàng đã tính tiền hết 415 000 đồng; Làm tròn số 264 452 ...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 9 SGK Toán 5 Bình minh

Số?

Phương pháp giải:

Làm tròn số đến hàng chục nghìn:

- Nếu chữ số hàng nghìn từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng chục nghìn.

- Nếu chữ số hàng nghìn từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng chục nghìn.

Làm tròn số đến hàng trăm nghìn:

- Nếu chữ số hàng chục nghìn từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng trăm nghìn.

- Nếu chữ số hàng chục nghìn từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng trăm nghìn.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn số 264 452:

- Đến hàng chục nghìn ta được số 260 000.

- Đến hàng trăm nghìn ta được số 300 000.

a) Làm tròn số 725 970:

- Đến hàng chục nghìn ta được số 730 000.

- Đến hàng trăm nghìn ta được số 700 000.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 9 SGK Toán 5 Bình minh

Số?

Phương pháp giải:

Làm tròn số theo quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết:

Làm tròn số 25 528 395:

a) Đến hàng nghìn ta được số 25 528 000.

b) Đến hàng chục nghìn ta được số 25 530 000.

c) Đến hàng trăm nghìn ta được số 25 500 000.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 9 SGK Toán 5 Bình minh

Số?

Dự kiến năm học 2021 – 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 2 392 trường học. Làm tròn số đến hàng nghìn, ta được: Năm học 2021 – 2022, toàn thành phố có khoảng ....... trường học.

Phương pháp giải:

Làm tròn số đến hàng nghìn:

- Nếu chữ số hàng trăm từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng nghìn.

- Nếu chữ số hàng trăm từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng nghìn.

Lời giải chi tiết:

Dự kiến năm học 2021 – 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 2 392 trường học. Làm tròn số đến hàng nghìn, ta được: Năm học 2021 – 2022, toàn thành phố có khoảng 2 000 trường học.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 9 SGK Toán 5 Bình minh

Mẹ và Hoa đi chợ mua 10 kg gạo tẻ và 5 kg bột mì. Cô bán hàng đã tính tiền hết 415 000 đồng; Hoa nhẩm tính rồi nói với mẹ: “Cô tính sai rồi mẹ ạ!”. Hỏi Hoa đã nói đúng hay sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

- Làm tròn giá tiền mỗi loại lên đến hàng chục nghìn.

- Tính tổng số tiền đã mua sau khi làm tròn và xác định kết quả đúng hay sai

Lời giải chi tiết:

Làm tròn số 18 000 đến hàng chục nghìn ta được 20 000.

Làm tròn số 27 000 đến hàng chục nghìn ta được 30 000.

Ta có 20 000 x 10 = 200 000, 30 000 x 5 = 150 000

Vì 200 000 + 150 000 = 350 000 < 415 000

Vậy bạn Hoa đã nói đúng.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 9 SGK Toán 5 Bình minh

Trong kho có 40 công-ten-nơ hàng hóa, trung bình mỗi công-ten-nơ nặng 5 200kg. Em ước lượng rồi cho biết một tàu thủy có trọng tải 200 tấn có thể chở hết số công-ten-nơ trên trong một chuyến hay không? Tại sao?

Phương pháp giải:

- Làm tròn số 5 200 lên đến hàng nghìn.

- Uớc lượng số kg hàng hóa trong kho và xác định kết quả đúng hay sai.

Lời giải chi tiết:

Làm tròn số 5 200 đến hàng nghìn ta được số 5 000

Vì 5 000 kg x 40 = 200 000 kg = 200 tấn. Mà 5 000 kg < 5 200 kg

Vậy tàu thủy có trọng tải 200 tấn không thể chở hết số công-ten-nơ trên một chuyến.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close