Bài 18. Các nguồn lực phát triển kinh tế SGK Địa lí 10 Cánh Diều

1. Thế nào là nguồn lực và căn cứ để phân chia nguồn lực. 2. Ví dụ về vai trò của nguồn lực tự nhiên hoặc nguồn lực kinh tế xã hội đối với phát triển kinh tế. 3. Phân tích ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế - xã hội. 4. Phân tích một nguồn lực có tác động nổi bật đối với sự phát triển kinh tế ở tỉnh/thành phố nơi em sinh sống hoặc học tập.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? trang 66

Trả lời câu hỏi 1 trang 66 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin và quan sát hình 18.1, hình 18.2, hãy cho biết thế nào là nguồn lực và căn cứ để phân chia nguồn lực.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục “Khái niệm nguồn lực” và “Phân loại nguồn lực”, quan sát hình 18.1 và 18.2.

Lời giải chi tiết:

- Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn, thị trường,… ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

- Có nhiều cách phân loại nguồn lực: nguồn gốc hình thành, phạm vi lãnh thổ, tính chất…

=> Nguồn gốc hình thành, phạm vi lãnh thổ là 2 cách phân loại phổ biến hiện nay.

Trả lời câu hỏi 2 trang 66 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin, hãy lấy ví dụ về vai trò của nguồn lực tự nhiên hoặc nguồn lực kinh tế xã hội đối với phát triển kinh tế.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục “Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế” và hiểu biết bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Ví dụ vai trò nguồn lực tự nhiên: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (Việt Nam) có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, phong phú, tạo điều kiện phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản làm nguồn nguồn nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp khác và xuất khẩu thu ngoại tệ, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng và quốc gia.

- Ví dụ vai trò nguồn lực kinh tế - xã hội: Nhật Bản là một quốc gia nghèo tài nguyên nhưng nền kinh tế lại rất phát triển do yếu tố con người (nguồn lao động) đã quyết định việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 66 SGK Địa lí 10

Lựa chọn một nguồn lực để phân tích ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế - xã hội.

Phương pháp giải:

- Dựa vào kiến thức đã học về vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế.

- Chọn 1 trong 3 nguồn lực: vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên hoặc nguồn lực kinh tế - xã hội để phân tích ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế - xã hội.

Lời giải chi tiết:

Ảnh hưởng của nguồn lực kinh tế - xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội:

- Vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế.

- Nguồn lao động là nguồn lực quan trọng nhất của quá trình sản xuất, quyết định việc tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác.

=> Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, chất lượng lao động quyết định đến chất lượng sản phẩm, máy móc không thể thay thế hoàn toàn con người.

- Vốn đầu tư là cơ sở để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, tăng tích lũy cho nền kinh tế.

- Khoa học - công nghệ giúp tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao công suất sử dụng máy móc, góp phần mở rộng sản xuất.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 66 SGK Địa lí 10

Phân tích một nguồn lực có tác động nổi bật đối với sự phát triển kinh tế ở tỉnh/thành phố nơi em sinh sống hoặc học tập.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân kết hợp kiến thức đã học về vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế.

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close