Những bài văn phân tích, văn kể chuyện tóm tắt, diễn cảm, chuyện đời thường, chuyện tưởng tượng, Văn biểu cảm (Phát biểu cảm nghĩ), Văn miêu tả lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất thuộc tập 1 và tập 2 đủ cho hai học kì 1 và 2

Nội dung chính

Viết đoạn văn

Bài 2. Bài học cuộc sống

Bài 6. Hành trình tri thức

Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

Tổng hợp 50 bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

Tổng hợp 50 bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

Viết văn bản tường trình

Tổng hợp 50 văn bản tường trình

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

Tổng hợp 50 bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Tổng hợp 50 bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Viết đoạn văn tóm tắt văn bản

Tổng hợp 50 đoạn văn tóm tắt văn bản

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ