Bài 14. Ôn tập chương 4 trang 66 Hóa 12 Kết nối tri thức

Chất dẻo nào sau đây chứa chlorine

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 66 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 66 SGK Hóa 12 Kết nối tri thức

Chất dẻo nào sau đây chứa chlorine

A. PE.B. PVC.C. PS. D. PPF.

Phương pháp giải:

Dựa vào nguồn gốc của polymer

 

Lời giải chi tiết:

Chất dẻo chứa chlorine là PVC.

 

→ Chọn B.

CH tr 66 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 66 SGK Hóa 12 Kết nối tri thức

Trùng hợp styrene thu được polymer có kí hiệu viết tắt là

A. PE.B. PP.C. PVC.D. PS.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Trùng hợp styrene thu được polymer có tên là polystyrene, kí hiệu là PS.

→ Chọn D.

CH tr 66 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 66 SGK Hóa 12 Kết nối tri thức

PE là một polymer thông dụng, dùng làm chất dẻo (chất dẻo chứa PE chiếm gần 1/3 tổng lượng chất dẻo được sản xuất hàng năm). Trong đời sống, PE được dùng làm màng bọc thực phẩm, túi nylon, bao gói, chai lọ đựng hóa mĩ phẩm,...PE được điều chế từ monomer nào sau đây?

A. Ethylene.B. Propylene.C. Styrene.D. Vinyl chloride.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

PE là viết tắt của polyethylene, PE được điều chế từ ethylene.

→ Chọn A.

CH tr 66 Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 66 SGK Hóa 12 Kết nối tri thức

Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế polymer từ các monomer sau:

a) CH2=CH-CH3;

b) H2N-[CH2]5-COOH;

c) HOOC-[CH2]4-COOH và H2N-[CH2]6- NH2.

Phương pháp giải:

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành polymer.

Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều monomer tạo thành polymer kèm theo sự tách loại các phân tử nhỏ (thường là nước).

Lời giải chi tiết:

CH tr 66 Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 66 SGK Hóa 12 Kết nối tri thức

Cao su buna-S được sử dụng phổ biến làm lắp xe, băng tải,... Cao su buna-S được tổng hợp từ các chất nào sau đây?

A. CH2=CH2 và C6H5-CH=CH2.

B. CH2=CH–CH=CH2 và lưu huỳnh.

C. CH2=CH–CH2-CH3 và C6H5–CH=CH2.

D. CH2=CH–CH=CH2 và C6H5–CH=CH2.

Phương pháp giải:

Cao su buna-S được tạo thành từ phản ứng trùng hợp buta-1,3-diene với styrene.

Lời giải chi tiết:

Cao su buna-S được tổng hợp từ CH2=CH–CH=CH2 và C6H5–CH=CH2.

→ Chọn D.

CH tr 66 Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 66 SGK Hóa 12 Kết nối tri thức

Keo siêu dính 502 là một loại loại keo được dùng phổ biến trong đời sống để kết dính các bề mặt vật liệu như gỗ, nhựa, da,... Thành phần của keo 502 có chứa methyl cyanoacrylate (CH2=C(CN)COOCH3). Sau khi dán, hơi ẩm trong không khí giúp cho phản ứng trùng hợp methyl cyanoacrylate xảy ra, tạo thành polymer dạng màng mỏng kết dính các vật liệu lại với nhau. Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp xảy ra trong quá trình dán keo 502..

Phương pháp giải:

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành polymer.

Lời giải chi tiết:

close