Vận dụng - Sáng tạo trang 54 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều

Vận dụng - Sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phân biệt âm thanh to – nhỏ

Câu 2

Tìm những từ ẩn trong ô chữ

Phương pháp giải:

Tìm các chữ: CHÚ ẾCH, CÁ RÔ, CON VOI

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Mô phỏng âm thanh cao –thấp theo sơ đồ

close