BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Môn Toán - Lớp 6
Bài tập trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi học kì 1, học kì 2 đại số và hình học trong sgk môn toán lớp 6 có lời giảiChương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Chương này giới thiệu kiến thức về tập hợp, các phép tính về số tự nhiên gồm ghi số tự nhiên, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với số tự nhiên.

Học sinh cần chú ý thứ tự thực hiện phép tính

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Chương này giúp chúng ta ôn lại, mở rộng quan hệ chia hết, dấu hiệu chia hết. Đồng thời tìm hiểu về những khái niệm quan trọng của số học là số nguyên tố, hợp số, ước chung, ước chung lớn nhất, bội chung, bội chung nhỏ nhất.

Học sinh cần thành thạo phân tích các số ra thừa số nguyên tố và chú ý những sai lầm khi tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất

Chương 3: Số nguyên

Chương 3 là chương quan trọng, giúp các em tìm hiểu về số nguyên dương, số nguyên âm.

Chúng ta cần chú ý quy tắc về dấu khi thực hiện các phép tính với số nguyên

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Chương 4 giới thiệu các hình phẳng đặc biệt thường gặp: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân cùng với tính chất của chúng.

Chương này cũng giúp các em hệ thống lại các công thức tính chu vi, diện tích của các hình đặc biệt.

Học sinh thương sai lầm khi nhận dạng và công thức đối với các hình hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Tính đối xứng có vai trò đặc biệt và thường gặp trong khoa học, nghệ thuật, đời sống,….Chương này giúp các em hiểu và nhận biết được hình có trục đối xứng, tâm đối xứng.

Học sinh chú ý sai lầm khi xác định trục đối xứng, tâm đối xứng của một hình.

Chương 6: Phân số

Chương 6 mở rộng khái niệm phân số so với ở Tiểu học, tạo nền tảng cho các chương sau và các lớp sau. Các em cần nắm chắc các kiến thức về phân số bằng nhau, các phép tính với phân số, 2 bài toán về phân số.

Học sinh cần chú ý những sai lầm về thứ tự thực hiện phép tính và về dấu; phân biệt 2 bài toán về phân số.

Chương 7: Số thập phân

Chương này chú trọng tính toán với số thập phân, ứng dụng giải quyết các bài toán về tỉ số, tỉ số phần trăm. Ngoài ra, các em cần ghi nhớ quy tắc làm tròn và ước lượng.

Chương 8: Những hình hình học cơ bản

Chương 8 đặc biệt quan trọng và là nền tảng cho mọi kiến thức hình học sẽ gặp sau này. Các em cần nắm vững các kiến thức về điểm, đường thẳng, điểm nằm giữa 2 điểm, tia, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, góc, số đo góc.

Học sinh thường sai lầm khi gọi tên đường thẳng, tia, góc.

Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Dữ liệu và thu thập dữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong khoa học, đời sống. Chương này sẽ giới thiệu về một số loại biểu đồ: biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép cũng như xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi, thí nghiệm.