Toán lớp 3 trang 87 - Gam - SGK Kết nối tri thức

Số? Chọn số cân nặng thích hợp cho mỗi con vật.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Để xác định khối lượng các đồ vật trên đĩa cân bên phải ta tính tổng khối lượng các quả cân ở đĩa cân bên trái.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy các cân đều ở vị trí thăng bằng nên khối lượng các vật ở hai đĩa cân bằng nhau.

a) Quả cân ở đĩa bên trái nặng 500 g nên gói đường cân nặng 500 g.

b) Gói mì chính cân nặng 100 g + 50 g = 150 g.

c) Gói hạt tiêu cân nặng 20 g + 20 g = 40 g.

d) Gói muối cân nặng 200 g + 200 g = 400 g.

Ta điền như sau:

Bài 2

Số?

c) Túi táo cân nặng hơn gói bột mì là ...?.... g.

Túi táo và gói bột mì cân nặng tất cả là ...?... g.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát tranh để xác định cân nặng của túi táo và gói bột mì.

Bước 2: Túi táo cân nặng hơn gói bột mì = Cân nặng của túi táo – cân nặng của gói bột mì

Túi táo và gói bột mì có cân nặng = Cân nặng của túi táo + cân nặng của gói bột mì

Lời giải chi tiết:

c) Túi táo cân nặng hơn gói bột mì là 500 - 250 = 250 (g)

Túi táo và gói bột mì cân nặng tất cả là 500 + 250 = 750 (g)

Luyện tập

Bài 1

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả phép tính rồi viết kí hiệu đơn vị gam sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 740 g – 360 g = 380 g

b) 15 g x 4 = 60 g

Bài 2

Chọn số cân nặng thích hợp cho mỗi con vật.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nối mỗi con vật với cân nặng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

close