Tin học lớp 6 Kết nối tri thức và chân trời sáng tạo sẽ học chung 1 cuốn, các em học 2 bộ sách này cùng xem nội dung dưới đây nhé.