Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 Right on tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cũng như từ vựng (Vocabulary), ngữ pháp (Grammar), phát âm (Pronunciation) và các bài học bổ trợ khác Project, Presentation skills, CLIL và Values.

Unit: Hello!

Unit 1: Home & Places

Unit 2: Every days

Unit 3: All about food

Review 1 (Units 1 - 3)

Unit 4: Holidays!

Unit 5: London was great!

Unit 6: Entertainment

Review (Units 1 - 6)

Songs