Giải sách mĩ thuật 8 chân trời sáng tạo bản 1 đầy đủ quan sát, thể hiện, thảo luận, vận dụng giúp học sinh học hiệu quả, trả lời ngắn gọn, chính xác tất cả các câu hỏi trong sgk mĩ thuật

Nội dung đang cập nhật...

Sách giáo khoa Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo (bản 1) gồm 6 chủ đề:

- Chủ đề: Nghệ thuật hiện đại thế giới

Bài 1. Thiên nhiên trong tranh của họa sĩ Paul Gauguin

Bài 2. Nghệ thuật cắt dán (Collage art)

Bài 3. Tranh chân dung theo trường phái Biểu hiện

- Chủ đề: Nghệ thuật hiện đại Việt Nam

Bài 4. Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam

Bài 5. Nét đẹp trong tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh

Bài 6. Tượng chân dung nhân vật

- Chủ đề: Mĩ thuật của các dân tộc thiểu số Việt Nam

Bài 7. Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết dân tộc thiểu số Việt nam

Bài 8. Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc

- Chủ đề: Nội thất căn phòng

Bài 9. Thiết kế sản phẩm nội thất

Bài 10. Thiết kế mô phỏng căn phòng

- Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống

Bài 11. Tạo họa tiết trang trí bằng chấm màu

Bài 12. tranh tĩnh vật

Bài 13. Tranh trang trí với màu tường tương phản

Bài 14. Tranh áp phích

- Chủ đề: Hướng nghiệp

Bài 15. Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạp hình

Bài 16. Đặc trưng của một só nghề liên qian đến Mĩ thuật tạo hình