Giải sách mĩ thuật 8 cánh diều đầy đủ quan sát, thể hiện, thảo luận, vận dụng giúp học sinh học hiệu quả, trả lời ngắn gọn, chính xác tất cả các câu hỏi trong sgk mĩ thuật

Nội dung đang cập nhật...

Sách giáo khoa Mĩ thuật 8 Cánh diều gồm 6 chủ đề:

- Chủ đề 1: Di sản mĩ thuật

Bài 1. Trang trí theo nguyên lí chuyển động

Bài 2. Thời trang áo dài Việt Nam

Bài 3. Thực hành nghệ thuật phù điêu

- Chủ đề 2: Môi trường xanh

Bài 4. Nghệ thuật trang trí không gian ngoài trời

Bài 5. Thiết kế trang trí bao bì bằng giấy

- Chủ đề 3: Mĩ thuật hiện đại

Bài 6. Tìm hiểu nghệ thuật hiện đại thế giới

Bài 7. Tìm hiểu nghệ thuật hiện đại Việt Nam

- Chủ đề 4: Làm chủ yếu tố tạo hình

Bài 8. Tran in độc bản

Bài 9. Vẽ mẫu có dạng khối trụ và khối cầu

Bài 10. Vẽ tranh theo phong cách nghệ thuật Ấn tượng

- Chủ đề 5: Em làm nhà thiết kế

Bài 11. Thiết kế mô hình máy bay

Bài 12. Nghệ thuật thiết kế chữ

Bài 13. Thiết kế và trang trí đồ dùng

- Chủ đề 6: Hướng nghiệp

Bài 14. Tìm hiểu nhành nghề mĩ thuật tạo hình

Bài 15. Vai trò của mĩ thuật tạo hình trong cuộc sống