Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 9 chủ đề với 18 bài học

Chủ đề 1: Em với nhà trường

Bài 1: Xây dựng và gìn giữ tình bạn

Bài 2: Phòng, tránh bắt nạt học đường

Bài 3: Xây dựng truyền thống nhà trường

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Bài 1: Tính cách và cảm xúc của tôi

Bài 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết của tôi

Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

Bài 1: Sống có trách nhiệm

Bài 2: Kĩ năng từ chối

Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

Bài 1: Người tiêu dùng thông thái

Bài 2: Nhà kinh doanh nhỏ

Chủ đề 5: Em với gia đình

Bài 1: Tôn trọng, thuyết phục và ứng xử để người thân hài lòng

Bài 2: Tiết kiệm và thực hiện công việc gia đình

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

Bài 1: Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thông và phát triển cộng đồng ở địa phương

Bài 2: Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động thiện nguyện

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

Bài 1: Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi

Bài 2: Truyền thông về biện pháp để phòng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương

Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp

Bài 1: Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại

Chủ đề 9: Hiểu bản thân chọn đúng nghề

Bài 1: Hứng thú nghề nghiệp

Bài 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp