Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm Chân trời sáng tạo gồm 9 chủ đề

Chân trời sáng tạo – Bản 1

Chủ đề 1: Em lớn lên cùng mái trường mến yêu

Chủ đề 2: An toàn trong cuộc sống của em

Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô yêu quý bạn bè

Chủ đề 4: Em yêu truyền thống quê hương

Chủ đề 5: Chào năm mới và chi tiêu tiết kiệm

Chủ đề 6: Phát triển bản thân

Chủ đề 7: Gắn kết gia đình. Quý trọng phụ nữ

Chủ đề 8: Em và cuộc sống xanh

Chủ đề 9: Những người sống quanh em và nghề truyền thống quê hương