Giải sách hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo bản 2 ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm Chân trời sáng tạo gồm 9 chủ đề

Chân trời sáng tạo – Bản 2

Chủ đề 1: Tự hào về bản thân

Chủ đề 2: Gắn kết yêu thương trong gia đình

Chủ đề 3: Phát triển mối quan hệ với thầy cô bạn bè

Chủ đề 4: Hoạt động vì cộng đồng

Chủ đề 5: Sống tiết kiệm

Chủ đề 6: Phòng tránh bị xâm hại

Chủ đề 7: Rèn luyện tư duy khoa học và tự lực thực hiện nhiệm vụ

Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên

Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề truyền thống địa phương