Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm Chân trời sáng tạo gồm 9 chủ đề

Chân trời sáng tạo – Bản 2

Chủ đề 1: Tự hào về bản thân

Chủ đề 2: Gắn kết yêu thương trong gia đình

Chủ đề 3: Phát triển mối quan hệ với thầy cô bạn bè

Chủ đề 4: Hoạt động vì cộng đồng

Chủ đề 5: Sống tiết kiệm

Chủ đề 6: Phòng tránh bị xâm hại

Chủ đề 7: Rèn luyện tư duy khoa học và tự lực thực hiện nhiệm vụ

Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên

Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề truyền thống địa phương