Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo bản 2 ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 Chân trời sáng tạo Bản 2 với cuộc sống gồm 9 chủ đề:

Chủ đề 1: Phấn đấu hoàn thiện bản thân

Chủ đề 2: Tự tin và thích ứng với sự thay đổi

Chủ đề 3: Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường

Chủ đề 4: Tham gia tổ chức cuộc sống gia đình

Chủ đề 5: Xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp

Chủ đề 6: Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng

Chủ đề 7: Thông tin về các nhóm nghề cơ bản

Chủ đề 8: Học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

Chủ đề 9: Bảo về môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương