Bài 10. Đoạn mạch song song trang 47, 48, 49 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Ở mạch điện trong hình bên, nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 47 CHMĐ

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 47 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Ở mạch điện trong hình bên, nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?

 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về mạch điện: Mạch điện là một tập hợp các phần tử điện được kết nối với nhau bằng dây dẫn điện để tạo thành mạch kín cho phép dòng điện chạy qua.

Lời giải chi tiết:

Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng.

Câu hỏi tr 47 CH

Trả lời câu hỏi trang 47 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ một đoạn mạch điện gồm ba điện trở mắc song song.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về mạch điện:

- Mạch mắc song song: là đoạn mạch gồm các thiết bị điện được mắc thành các nhánh riêng biệt.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi tr 48 CH

Trả lời câu hỏi trang 48 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Tiến hành thí nghiệm (Hình 10.3), từ đó nêu nhận xét về cường độ dòng điện trong mạch chính và cường độ dòng điện trong các nhánh của đoạn mạch song song.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm làm thí nghiệm và quan sát thí nghiệm.

Lời giải chi tiết:

Kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ dòng điện trong mạch chính có giá trị bằng tổng của giá trị của hai cường độ dòng điện trong các nhánh của đoạn mạch song song.

Câu hỏi tr 49 LT

Trả lời câu hỏi luyện tập trang 49 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

1. Trả lời câu hỏi của phần Mở đầu bài học.

2. Cho đoạn mạch điện AB gồm hai điện trở R1 = 30 Ω và R2 = 20 Ω mắc song song như hình bên dưới. Biết ampe kế A1 chỉ 2 A, ampe kế A2 chỉ 3 A.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB.

b) Xác định số chỉ ampe kế A3.

 

Phương pháp giải:

1. Vận dụng kiến thức đã học về mạch điện:

- Mạch mắc song song: là đoạn mạch gồm các thiết bị điện được mắc thành các nhánh riêng biệt.

2. Vận dụng kiến thức đã học về mạch điện mắc song song:

- Điện trở tương đương của đoạn mạch: \(\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)

- Cường độ dòng điện trong mạch: I = I1 + I2

- Hiệu điện thế: U = U1 = U2

Lời giải chi tiết:

1. Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng.

2. 

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

\(\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} = \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{20}} = 0,08\)

=> R = 12 Ω

b) Cường độ dòng điện trong mạch chính AB là:

IAB = I1 + I2 = 2 + 3 = 5 A

Số chỉ ampe kế A3 là 5 A

Câu hỏi tr 49 VD

Trả lời câu hỏi vận dụng trang 49 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Nêu một số ví dụ về đoạn mạch điện gồm các thiết bị điện mắc song song trong thực tế.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức từ hiểu biết đời sống và tìm hiểu thông tin qua sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Đèn led nhấp nháy trang trí, ổ cắm điện, ...

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close