Bài 14. Ôn tập chương 3 trang 80, 81 Hóa học 11 Kết nối tri thức

1. Viết công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C3H8O. 2. Tại sao khi đun nóng đến nhiệt độ thích hợp, đường kính (màu trắng) chuyển thành màu nâu rồi màu đen?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 81 CH1

Viết công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C3H8O.

Lời giải chi tiết:

Ứng với công thức phân tử C3H8O có các công thức cấu tạo:

CH3 – CH2 – CH2 – OH;

CH3 – CH(OH) – CH3;

CH3 – O – CH2 – CH3.

CH tr 81 CH2

Tại sao khi đun nóng đến nhiệt độ thích hợp, đường kính (màu trắng) chuyển thành màu nâu rồi màu đen?

Lời giải chi tiết:

Đường kính là hợp chất hữu cơ nên có nhiệt độ nóng chảy thấp, kém bền với nhiệt do đó khi đun nóng đến nhiệt độ thích hợp, đường kính (màu trắng) bị phân huỷ chuyển thành màu nâu rồi màu đen.

3. %O = 100% - 34,29% - 6,67% - 13,33% = 45,71%.

CH tr 81 CH3

Hợp chất hữu cơ A có chứa carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Thành phần phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon, hydrogen, nitrogen lần lượt là 34,29%, 6,67%, 13,33%. Công thức phân tử của A cũng là công thức đơn giản nhất. Xác định công thức phân tử của A.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

CH tr 81 CH4

Hợp chất A có công thức phân tử C3H6O. Khi đo phổ hồng ngoại cho kết quả như hình bên.

Hãy xác định công thức cấu tạo của A.

Phương pháp giải:

Quan sát phổ hồng ngoại của A thấy A có thể là hợp chất chứa nhóm chức aldehyde.

Lời giải chi tiết:

Quan sát phổ hồng ngoại của A thấy A có thể là hợp chất chứa nhóm chức aldehyde.

Công thức cấu tạo của A là: CH3 – CH2 – CHO.

CH tr 81 CH5

Retinol là một trong những thành phần chính tạo nên vitamin A có nguồn gốc động vật, có vai trò hỗ trợ thị giác của mắt còn vitamin C giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Để xác định công thức phân tử của các hợp chất này, người ta đã tiến hành phân tích nguyên tố và đo phổ khối lượng. Kết quả khảo sát được trình bày trong bảng sau:

Hãy lập công thức phân tử của vitamin A và vitamin C.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

- Thiết lập công thức phân tử của vitamin A:

Đặt công thức phân tử tổng quát là CxHyOz, ta có:

 

Vậy công thức đơn giản nhất của vitamin A là C20H30O.

⇒ CxHyOz = (C20H30O)n

⇒ (12.20 + 1. 30 + 16).n = 286 ⇒ n = 1.

Công thức phân tử của vitamin A là C20H30O.

- Thiết lập công thức phân tử của vitamin C:

Đặt công thức phân tử tổng quát là CxHyOz, ta có:

 Vậy công thức đơn giản nhất của vitamin C là: C3H4O3.

⇒ CxHyOz = (C3H4O3)n.

⇒ (12.3 + 4 + 16.3).n = 176 ⇒ n = 2.

Vậy công thức phân tử của vitamin C là: C6H8O6.

 

 

 

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close