Bài 3: Đi đều vòng sau

Các bạn trong hình đang thực hiện động tác đi đều vòng hướng nào?

Đề bài

Câu 1 (Trang 20, SGK giáo dục thể chất 4):

Các bạn trong hình đang thực hiện động tác đi đều vòng hướng nào?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ phần 1. Đi đều vòng sau (SGK trang 18)

Lời giải chi tiết

- Các bạn trong hình 1 đang thực hiện động tác đi đều vòng sau bên trái

- Các bạn trong hình 2 đang thực hiện động tác đi đều vòng sau bên phải


Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close