Bài 2: Thăng bằng di chuyển

Bạn trong hình dưới đây đang thực hiện động tác nào?

Đề bài

Câu 1 (Trang 39, SGK giáo dục thể chất 4):

Bạn trong hình dưới đây đang thực hiện động tác nào?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ phần 5. Nhảy lò cò theo vòng cung (SGK trang 38)

Lời giải chi tiết

Bạn trong hình đang thực hiện động tác nhảy lò cò theo vòng cung

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close