Bài 1: Đi đều vòng bên trái

Các bạn trong hình nào dưới đây đang thực hiện động tác đi đều vòng bên trái?

Đề bài

Câu 1 (Trang 12, SGK giáo dục thể chất 4):

Các bạn trong hình nào dưới đây đang thực hiện động tác đi đều vòng bên trái?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần 1. Đi đều vòng bên trái (SGK trang 10)

- Chỉ ra hình thể hiện đúng động tác đi đều vòng bên trái


Lời giải chi tiết

Hình vẽ thể hiện đúng động tác đi đều vòng bên trái là hình 1


Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close