Đọc nhạc Bài số 4 trang 50 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức

Đọc nhạc Bài số 4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc tên nốt trong bài đọc nhạc

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay

Câu 3

Tập đọc nhạc với nhạc đệm

Câu 4

Tập đọc nhạc kết hợp vận động theo nhịp

Câu hỏi 1

Đọc và vỗ tay theo phách bài đọc nhạc số 4

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi 2

Chọn nhóm và đọc nối tiếp bài đọc nhạc trên.

close