• Bài 15. Alkane

  Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, xăng, nhiên liệu phản lực (jet fuel) và dầu diesel có vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, công nghiệp. Vậy thành phần chính của các nhiên liệu này là gì? Ngoài ra, các alkane có phải là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp sản xuất các hoá chất hữu cơ hiện nay không?

  Xem lời giải
 • Bài 16. Hydrocarbon không no

  Sự ra đời của hoá học alkene khoảng giữa thế kỉ XX là một dấu mốc quan trọng tạo nên bước đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hoá học hữu cơ. Vậy, alkene, alkyne có vai trò quan trọng thế nào trong hoá học nói chung và hoá hữu cơ nói riêng?

  Xem lời giải
 • Bài 17. Aren (Hydrocarbon thơm)

  Làm thế nào có thể lựa chọn và sử dụng các sản phẩm được sản xuất từ arene và dẫn xuất của nó an toàn, thân thiện với môi trường?

  Xem lời giải
 • Bài 18. Ôn tập chương 4

  Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn. B. Trong phân tử alkene, liên kết đôi gồm một liên kết σ và một liên kết π. C. Hydrocarbon no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. D. Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n.

  Xem lời giải