Câu hỏi mở đầu trang 25 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức

Quan sát bức tranh dưới đây và cho biết các bạn nhỏ đang cùng nhau làm gì?

Đề bài

Quan sát bức tranh dưới đây và cho biết các bạn nhỏ đang cùng nhau làm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bức tranh

Lời giải chi tiết

Các bạn nhỏ đang cùng nhau ca múa, chơi nhạc cụ

close