Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác trang 21, 22, 23 Vở thực hành khoa học tự nhiên 8

Quan sát hình 7.1 và 7.2, SGK KHTN 8

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Quan sát hình 7.1 và 7.2, SGK KHTN 8 thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi sai:

Phản ứng sắt bị gỉ xảy ra nhanh hơn hay chậm hơn phản ứng đốt cháy cồn?

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 7.1 và hình 7.2 trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

Phản ứng sắt bị gỉ xảy ra chậm hơn phản ứng đốt cháy cồn

Một học sinh thực hiện thí nghiệm và ghi lại hiện tượng như sau:

Cho cùng một lượng hydrochloric acid vào hai ống nghiệm đựng cùng một lượng đá vôi ở dạng bột ống nghiệm (1) và dạng viên (ống nghiệm (2). Quan sát hiện tượng thấy rằng ở ống nghiệm (1) bọt khí xuất hiện nhiều hơn và đá vôi tan hết trước. Phản ứng giữa hydrochloric acid với đá vôi dạng bột xảy ra nhanh hơn hay chậm hơn so với phản ứng giữa hydrochloric acid với đá vôi dạng viên?

Phương pháp giải:

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

Lời giải chi tiết:

Phản ứng giữa hydrochloric acid với đá vôi dạng bột xảy ra nhanh hơn so với phản ứng giữa hydrochloric acid với đá vôi dạng viên.

Quan sát hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng (SGK KHTN 8) và trả lời câu hỏi sau:

  • Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn 
  • Nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào? 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 7.3 và dựa vào nồng độ của dung dịch để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

  • Phản ứng ở ống nghiệm đựng HCl 1M xảy ra nhanh hơn 
  • Khi nồng độ phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng

Quan sát hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng (SGK KHTN 8) và trả lời câu hỏi sau:

1. Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn 

2. Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào? 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 7.3 và dựa vào nhiệt độ của dung dịch để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

  1. Phản ứng ở cốc nước nóng xảy ra nhanh hơn 
  2. Nhiệt độ tăng tốc độ phản ứng tăng 

Quan sát hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 3. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng (SGK KHTN 8) và trả lời câu hỏi sau:

Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn? Giải thích

Kích thước hạt ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào? 

Phương pháp giải:

Quan sát hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 3

Lời giải chi tiết:

Phản ứng ở ống nghiệm đá vôi dạng bột xảy ra nhanh hơn. Vì kích thước đá vôi làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với acid nên phản ứng xảy ra nhanh hơn.

Kích thước hạt càng nhỏ tốc độ phản ứng càng nhanh.

Quan sát hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 4. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng (SGK KHTN 8) và trả lời câu hỏi sau:

  1. Phản ứng ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 7.5 và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

Lời giải chi tiết:

Phản ứng ở ống nghiệm có MnO2 xảy ra nhanh hơn vì tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn khi có chất xúc tác

Than cháy trong bình khí oxygen nhanh hơn cháy trong không khí. Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng đốt cháy than?

Phương pháp giải:

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

Lời giải chi tiết:

Than cháy trong bình khí oxygen nhanh hơn cháy trong không khí. Yếu tố nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng đốt cháy than 

Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố gì để làm chậm tốc độ phản ứng?

Phương pháp giải:

Dựa vào yếu tố nhiệt độ trong tốc độ phản ứng v

Lời giải chi tiết:

Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố nhiệt độ để làm chậm tốc độ phản ứng.

Trong quá trình sản xuất sulfuric acid có giai đoạn tổng hợp sulfur trioxide (SO3).

Phản ứng xảy ra như sau: 2SO2 + O2 → 2SO3

Khi có mặt vanadium(V) oxide thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.

a) Vanadium(V) oxide đóng vai trò gì trong phản ứng tổng hợp sulfur trioxide?

b) Sau phản ứng, khối lượng của vanadium(V) oxide có thay đối không? Giải thích.

Phương pháp giải:

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của phản ứng 

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình sản xuất sulfuric acid có giai đoạn tổng hợp sulfur trioxide (SO3).

Phản ứng xảy ra như sau: 2SO2 + O2 → 2SO3

Khi có mặt vanadium(V) oxide thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.

a) Vanadium(V) oxide đóng vai trò là chất xúc tác trong phản ứng tổng hợp sulfur trioxide

b) Sau phản ứng, khối lượng của vanadium(V) oxide không thay đổi vì chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng và còn lại sau khi phản ứng kết thúc.

Tại sao vào mùa hè quả nhanh chín hơn so với mùa đông?

Phương pháp giải:

Dựa vào yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ mùa hè cao hơn làm tăng tốc độ của quá trình thúc đẩy quả chín

Có hai thanh sắt kích thước giống hệt nhau, một thanh là khối lượng sắt đăc, một thanh có nhiều lỗ rỗng nhỏ li ti bên trong và trên bề mặt. Thả hai thanh sắt vào hay cốc đựng dung dịch HCl cùng thể tích và nồng độ. Đo thể tích khí thoát ra sau 1 phút thu được kết quả sau:

- Thanh sắt 1: thu được 6ml khí

- Thanh sắt 2: thu được 8ml khí

Thanh sắt nào có nhiều lỗ rỗng xốp. Giải thích

Phương pháp giải:

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Lời giải chi tiết:

Thanh sắt 2 có nhiều lỗ rỗng xốp vì diện tích bề mặt tiếp xúc với dung dịch HCl nhiều nên lượng khí thoát ra nhiều hơn.

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close