• Bài 1 trang 21

  Cho mạch điện như Hình 3. Biết \(U = 20V,R = 0,5\Omega ,\;{r_1} = 1\Omega ,{r_2} = 2\Omega .\) Tìm cường độ dòng điện \({I_1},{I_2},I\) chạy qua mỗi điện trở.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 21

  Cho mạch điện như Hình 4. Biết

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 22

  Tìm các hệ số x, y, z để cân bằng mỗi phương trình phản ứng hóa học sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 22

  Một giáo viên dạy Hóa tạo 1000g dung dịch HCl 25% từ ba loại dung dịch HCl có nồng độ lần lượt là 10%, 20% và 30%.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 22

  Tổng số hạt p, n, e trong hai nguyên tử kim loại A và B là 177

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 22

  Một phân tử DNA có khối lượng là \({72.10^4}\) đvC và có 2826 liên kết hyddro

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 22

  Tìm đa thức bậc ba \(f(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + 1\) (với \(a \ne 0\)) biết \(f( - 1) = - 2,f(1) = 2,f(2) = 7\).

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 22

  Ba lớp 10A, 10B, 10C trồng được 164 cây bạch đàn và 316 cây thông

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 22

  Độ cao h trong chuyển động của một vật được tính bởi công thức \(h = \frac{1}{2}a{t^2} + {v_0}t + {h_0}\), với độ cao h và độ cao ban đầu \({h_0}\) được tính bằng mét, t là thời gian của chuyển động tính bằng giây, a là gia tốc của chuyển động tính bằng \(m/{s^2}\), \({v_0}\) là vận tốc ban đầu tính bằng m/s.

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 22

  Một ngân hàng muốn đầu tư số tiền tín dụng là 100 tỉ đồng thu được vào ba nguồn: mua trái phiếu với mức sinh lời 8%/năm, cho vay thu lãi suất 10%/năm và đầu tư bất động sản với mức sinh lời 12%/năm.

  Xem chi tiết