Bài 1: Ôn tập 1 trang 180 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Chân trời sáng tạo

Nêu tên các con vật có trong bức tranh. Viết vào vở tên hai, ba con vật em tìm được. Đọc. Tìm trong bài thơ tiếng có vần ai, ay, ây, ao. Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì. Viết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nói và nghe

Nêu tên các con vật có trong bức tranh. 

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ bức tranh và dựa vào hiểu biết để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Các con vật có trong tranh là: Hươu cao cổ, voi, cừu, lợn, chim công, mèo, cá sấu. 

Viết

Viết vào vở tên hai, ba con vật em tìm được. 

Phương pháp giải:

Em lựa chọn và viết tên các con vật em tìm được. 

Lời giải chi tiết:

Hươu cao cổ, voi, cừu, lợn, chim công, mèo, cá sấu. 

Đọc

Ai gõ cửa?

Một ngày yên ả

Bên cửa khép hờ

Bé ngồi đọc sách

Cún nằm ngủ mơ.

 

Nghe tiếng gõ cửa

Cún liền dạ thưa

Chạy ra chào khách

Chỉ thấy nắng trưa.

 

Lại nghe xịch cửa

Cún ngó ra ngay

Thì ra bạn gió

Mỉm cười nhận sai…

Phạm Hải Lê

Tìm hiểu bài

Câu 1:

1. Tìm trong bài thơ tiếng có vần ai, ay, ây, ao

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để tìm tiếng có vần ai, ay, ây, ao

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có vần:

- ai: lại, sai

- ay: ngày, chạy, ngay

- ây: thấy

- ao: chào 

Câu 2

2. Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1 để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Bạn nhỏ trong bài thơ đang đọc sách. 

Viết

Viết:

Nhìn – viết: khổ thơ thứ nhất. 

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài viết vào vở. 

close