Bài 1, 2, 3 trang 158 SGK Toán 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

Tỉ lệ bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

1 : 20 000

Độ dài thật

5km

25m

2km

Độ dài trên bản đồ

… cm

... mm

... dm

Phương pháp giải:

- Đổi số đo của độ dài thật về cùng đơn vị với độ dài thu nhỏ.

- Muốn tìm độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài thật chia cho số lần thu nhỏ (ví dụ bản đồ tỉ lệ 1 : 200 thì ta sẽ chia cho 200).

Lời giải chi tiết:

+) 5km = 500 000cm

Độ dài trên bản đồ là:

500 000 : 10000 = 50 (cm) 

 +) 25m = 25 000mm

Độ dài trên bản đồ là:

25 000 : 5000 = 5 (mm) 

+) 2km = 20 000dm

Độ dài trên bản đồ là:

20 000 : 20 000 = 1 (dm) 

Ta có bảng như sau:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

1 : 20 000

Độ dài thật

5km

25m

2km

Độ dài trên bản đồ

50cm

5mm

1dm

Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

- Đổi số đo độ dài quãng đường sang đơn vị có số đo là xăng-ti-mét.

- Với bản đổ tỉ lệ 1 : 100 000, muốn tìm độ dài trên bản đồ của quãng đường đó ta lấy chiều dài thực tế của quãng đường đó (với đơn vị đo là xăng-ti-mét) chia cho 100 000.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 12km = 1200000cm

Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ dài số xăng-ti-mét là:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m, được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

- Đổi số đo chiều dài và chiều rộng sang đơn vị có số đo là xăng-ti-mét.

- Với bản đổ tỉ lệ 1 : 500, muốn tìm độ dài trên bản đồ của các cạnh ta lấy chiều dài thực tế của các cạnh đó (với đơn vị đo là xăng-ti-mét) chia cho 500.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 15m = 1500cm; 10m = 1000cm

Chiều dài của hình chữ nhật trên bản đồ là :

1500 : 500 = 3 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật trên bản đồ là:

1000 : 500 = 2 (cm)

Đáp số: Chiều dài: 3cm;

Chiều rộng: 2cm.

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close