Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 4

Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Tuổi con là: 

(58  38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là:

58  10 = 48 (tuổi)

Đáp số: Bố: 48 tuổi

Con: 10 tuổi

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh trai là:

(28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh gái là:

28  16 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh trai 

12 học sinh gái

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Lớp 4A trồng được số cây là:

(600  50) : 2 = 275 (cây)

Lớp 4B trồng được số cây là:

600 - 275 = 325 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây 

Lớp 4B: 325 cây

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm : Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Có thể nhẩm theo hai cách sau:

Cách 1: 

Vậy số lớn là: (8 + 8) : 2 = 8.

Số bé là: 8  8 = 0 

Cách 2:

Số bé là: (8  8) : 2 = 0

Số lớn là: 0 + 8 = 8 

Vậy số bé là 0 và số lớn là 8.

close